தமிழ்ப் பூஞ்சோலை : எட்டாம் வகுப்புக்குரியது புதிய பாடத் திட்டத்தை யொட்டியது

சென்னை : ராஜா ராம்சந்தர் & கம்பெனி , 1961

வடிவ விளக்கம் : (iv), 160 p.

துறை / பொருள் : தமிழ்

குறிச் சொற்கள் : திருக்குறள் , நாலடியார் , பழமொழி நானூறு , அறநெறிச்சாரம் , மணிமேகலை , நளவெண்பா , பஞ்சாலி சபதம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க