தாமரை வாசகம் : முதற் புத்தகம் 1949 ஆம் வருடத்திய புதிய பாடத்திட்டப்படி தயாரிக்கப்பெற்றது

இராசமாணிக்கம், மா.

சென்னை : நேஷனல் பப்ளிஷிங் கம்பெனி , 1949

வடிவ விளக்கம் : vi, 100 p.

துறை / பொருள் : தமிழ்

குறிச் சொற்கள் : ஜினோவா வீரர் , பயிர்த்தொழில் , எக்ஸ்ரே , கிராமக் கைக்தொழில்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க