உயிர்ப் புள்ளியியல்

நாராயணசாமி

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1972

வடிவ விளக்கம் : [iv]- 418 p.

பிற தலைப்பு : Biostatitics

தொடர் தலைப்பு: த. பா. நி (க. வெ.)-Ta. Pā. Ni (ka. Ve.) வரிசை எண் 344-Varicai Eṇ 344

துறை / பொருள் : புள்ளியியல்-Puḷḷiyiyal

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

 • ஆவண இருப்பிடம்

  தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம்-Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation

 • தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

  03 Apr 2017

 • பார்வைகள்

  98

 • பிடித்தவை

  0

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க