தாவரம்-வாழ்வும் வரலாறும்-1

சீனீவாசன், கு.

தமிழ்நாடு : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1966

வடிவ விளக்கம் : [iv], 320, iv p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் 115

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க