அதியன் விண்ணத்தனார் முதலிய 66 புலவர்கள்

கோவிந்தன், கா.

சென்னை : திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : [v], 192 p.

தொடர் தலைப்பு: சங்கத் தமிழ்ப்புலவர் வரிசை 14

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க