பல்லவகுலசேகர கா. கோ. பலபத்திர நாயகர் அவர்கள் திருச்சரித்திரம்

குப்புசாமி வர்மா, கோ. நா.

சென்னை : டி. வி. ஸி. அச்சுக்கூடம் , 1917

வடிவ விளக்கம் : v, 165 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , வாழ்க்கை வரலாறு , சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க