தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு : தமிழ்ப் புலவர் வரலாறு

அருணாசலம், மு, 1909-

தஞ்சை : காந்தி வித்தியாலயம் , 1969

வடிவ விளக்கம் : xiv, 408 p.

பிற தலைப்பு : History of Tamil literature through the centuries xv century

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கிய ஆசிரியர் , இலக்கண ஆசிரியர் , சைவ இலக்கியம் , வேதாந்த இலக்கியம் , வைணவ இலக்கியம் , சைன இலக்கியம் , பிரபந்த இலக்கியம் , சித்தர் பாடல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க