ரங்கப்ப திருவேங்கடம் பிள்ளை நாட்குறிப்பு : இரண்டாம் தொகுதி (கி. பி. 1762 - 1766)

புதுச்சேரி : புதுவை மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் , 2000

வடிவ விளக்கம் : xv, 310 p.

துறை / பொருள் : நாட்குறிப்பு

குறிச் சொற்கள் : நாட்குறிப்புச் சுவடியின் மூலம் , ஆய்வுக் குறிப்புகள் , அருஞ்சொற்பொருள் , சொல் அகராதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க