உமாமகேஸ்வரிக்குச் சிவபிரான் திருவாய்மலர்ந்தருளிய சிவாரூடம் 118 மந்திர சக்கரங்களுடன்

உமாமகேஸ்வரிக்குச் சிவபிரான்

மதுரை : ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திர சாலை , 1917

குறிச் சொற்கள் : நீலகண்டசொருபம் , நீலகண்டோகியின்பெருமை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க