ஸ்ரீமஹா பாகவதம் என்னும் ஸ்ரீகிருஷ்ணலீலா திருப்புகழ் காவடிச்சிந்து

வடிவேலு செட்டியார்

மதராஸ் : சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம் , 1921

வடிவ விளக்கம் : (27) p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : விநாயகர் துதி- நாமகள் துதி-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க