அமுதத் தமிழிசை

கிருஷ்ணமூர்த்தி, கு.சா.

சென்னை : முத்தமிழ்ப் பண்ணை , 1984

வடிவ விளக்கம் : 220 p.

குறிச் சொற்கள் : தமிழிசைப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க