அந்தாதிக் கொத்து Antadi-k-kottu

chennai : Government oriental manuscripts Library , 1958

வடிவ விளக்கம் : [xxvi], 380, ii p.

தொடர் தலைப்பு: Madras Government Oriental Series No. 59

துறை / பொருள் : சிற்றிலக்கியம் – அந்தாதி

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க