அபிராமி அந்தாதி

ஸ்ரீ அபிராமி பட்டர்

சென்னை : அமுத நிலையம் லிமிடெட் , 1977

வடிவ விளக்கம் : xxvi, 90 p.

தொடர் தலைப்பு: அமுதம் 171

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க