அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகத் தமிழ்ச் சுவடிகள் விவர அட்டவணை A Descriptive Catalogue of the Tamil Manuscripts in the Government Oiental Manuscripts Library, Madras

சென்னை : அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம் , 1994

வடிவ விளக்கம் : [ix], 270 p.

துறை / பொருள் : அட்டவணை – தமிழ்ச் சுவடி அட்டவணை

குறிச் சொற்கள் : விவர நூல்கள் , சுவடி நூல்கள் , பழஞ்சவடி நூல்கள் , சுவடி அட்டவணை , தமிழ்ச் சுவடிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க