அருணா தமிழ்ப் பாடம் : முதற் படிவம்

பாலசுந்தரம், அ.

சென்னை : அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ் , 1955

வடிவ விளக்கம் : 132, 71 p.

குறிச் சொற்கள் : தெனாலிராமன் , பாண்டித்துரைத் தெவர் , கிராம முன்னேற்றம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க