நுண்ணலகுகளும் இராகங்களும்

தனபாண்டியன், து. ஆ.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 1988

வடிவ விளக்கம் : vi, 368 p.

குறிச் சொற்கள் : இசைக் குறிப்புகள் , சுரங்கள் , சுரநிலைகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க