அகப்பொருள் மரபும் திருக்குறளும் : திருக்குறள் ஆராய்ச்சி-6

மு. சண்முகம் பிள்ளை

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் , 1980

வடிவ விளக்கம் : xiii, 265 p.

குறிச் சொற்கள் : அகமெ இன்பம் , அகம் பற்றிப் பண்டை உரைகாரர் , அகப்பொருள் நெறிமுறை.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க