தமிழ் இசை இலக்கிய வரலாறு : தொகுதி-1

அருணாசலம், மு., 1902-2009

மதுரை : கடவு பதிப்பகம் , 2009

வடிவ விளக்கம் : xx, 748 p.

துறை / பொருள் : திறனாய்வு

குறிச் சொற்கள் : இசை இலக்கணம் , இசை குறிப்புகள். தமிழிசைப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க