அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள் : சுவைமிகுந்த 104 நிகழ்ச்சிகள் குவியல்

முத்தையா, பிஎல்., முத்தையா, பிஎல்,1920-2000

சென்னை : முல்லை பதிப்பகம் , 2002

குறிச் சொற்கள் : விஞ்ஞானியின் பேச்சு , தொடக்கமும் முடிவும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க