108 ஆடலியக்கத் தமிழ்ப் பெயரிடும் அமைவுகளும்

தெய்வநாயகம், கோ.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம் , 2004

வடிவ விளக்கம் : xv, 125 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு 269

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க