முந்நீர் விழா

ஜகந்நாதன்

சென்னை : அமுத நிலையம் பிரைவேட் லிமிடெட் , 1961

வடிவ விளக்கம் : [vii]- 112 p.

தொடர் தலைப்பு: அமுதம்-Amutam 163

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க