குயில் கூவிக்கொண்டிருக்கும்

முருகுசுந்தரம், 1930

சிவகங்கை : அகரம்

குறிச் சொற்கள் : தேன்ருவி , இரு துருவங்கள்.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க