முல்லை கதைகள் : 1945ல் 'முல்லை' இதழில் வெளிவந்த கதைகள்

முத்தையா, பி.எல்.

சென்னை : முல்லை பதிப்பகம் , 1998

குறிச் சொற்கள் : புரட்சி மனப்பான்மை , அரை மனிதன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க