வேத அகராதி

கிலேற்றன்

madras : The christian literature socity for india , 1911

பிற தலைப்பு : A Tamil Bible Doctionary

குறிச் சொற்கள் : கற்பனை- ஒளி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க