திருவருட் பயனும் அருண்முறைத் திரட்டும்

தேவசேனாபதி, வ. ஆ.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1987

வடிவ விளக்கம் : viii, 104 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் 78

குறிச் சொற்கள் : பிரம்ம சூத்திரம் , பன்னிரு திருமுறை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க