அபிராமி அந்தாதி

ஶ்ரீ அபிராமிபட்டர்

திருக்கடவூர் : ஶ்ரீ அமிர்தகடேசுவர சுவாமி தேவஸ்தானம் , 1948

வடிவ விளக்கம் : x, 124 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க