பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

வேதநாயகம்பிள்ளை, ச.

சென்னை : வே. ஞா. ச. இருதயநாதன் , 1979

வடிவ விளக்கம் : xxxx, 376 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : வேதநாயகம் , ஆங்கிலக் கல்வி , அரசாங்க அலுவல் , ஆங்கிலேயர் , ஆட்சி.

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க