அமிர்தகவிராயர் இயற்றிய நாணிக்கண்புதைத்தல் என்னும் ஒரு துறைக் கோவை

அமிர்த கவிராயர்,, active 17th century.

சென்னை : ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலை , 1905

குறிச் சொற்கள் : செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க