18 சித்தர் நூல்களின் திறவு கோலாகிய அகஸ்தியர் கெளமதிநூல் 400

அகஸ்தியன்

மதுரை : ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் , 1962

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : சூலைக்கு , அண்ட வாய்வுக்கு , விஷத்திற்கு , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க