அகத்திய முனிவரருளிய மணக்கோலம் 200, கனகமணி 100, வயித்தியக்கோவை 125, வயித்தியத்திரட்டு 81, கிரிகை 64, சேர்ந்த ஐந்து சாஸ்திரங்கள்

அகத்தியன்

மதுரை : ஸ்ரீராமச்சந்திர விலாசம் பிரஸ் , 1961

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : கொச்சகம் , செந்தூரம் , பூரண செந்தூரம் , குளிகை , லவணச் செந்தூரம் , சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க