அழகன் பெருமாள் கதை : ( வரலாற்றுக் கதைப்பாடல் )

நிர்மலா தேவி, சூ.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2001

தொடர் தலைப்பு: வெளியீட்டு எண் 394

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க