அறிவை விரிவாக்கும் அறநூல்கள் : (விவிலியமும் பதினெண்கீழ்க்கணக்கும் ஓர் ஒப்பாய்வு)

ஜூலியஸ், தா. ஜோ.

சென்னை : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் , 2010

தொடர் தலைப்பு: வெளியீட்டு எண் 656

குறிச் சொற்கள் : திருச்சட்டம் , அறன் வலியுறுத்தல் , அன்புடைமை , ஒழுக்கமுடைமை , கொல்லாமை , களவு செய்யாமை , பரத்தமை செய்யாமை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க