அம்மையார் அற்புதத் திருவந்தாதி

காரைக்கால் அம்மையார்

திருப்பனந்தாள் : கே.எம். வேங்கடராமையா , 1949

வடிவ விளக்கம் : iv, 39 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க