திருவள்ளுவ நாயனர் திருக்குறளும், தேசாபிமானி வ. உ. சிதம்பரம்பிள்ளை விருத்தியுரையும்.

திருவள்ளுவர்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க