அறிவணார் இயற்றிய பஞ்ச மரபு : மூலமும் உரையும் இசைத்தமிழ் நூல் அடிக்குறிப்புகளுடன்

அறிவணார்

கும்பகோணம் : ஜெமினி அச்சகம் , 1975

தொடர் தலைப்பு: சக்தி அறநிலைய வெளியீடு இசைத்தமிழ் நூல் 12

குறிச் சொற்கள் : வங்கிய மரபு , கண்ட மரபு , முழவு மரபு , எழுத்து மரபு , பிண்ட மரபு , தமிழிசைப் பெருவாயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க