மகத்தான அக்டோபர் சோஷலிசப் புரட்சியும் தேச விடுதலையும்

சென்னை : சோவியத் நாடு பிரசுரங்கள் , 1977

குறிச் சொற்கள் : அனைத்து நாட்டு மக்களின் விழா , ஒரு புதுவகையான வல்லரசு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க