அபிநவ கதைகள்

செல்வகேசவராய முதலியார் T.

சென்னை , 1921

வடிவ விளக்கம் : 104 p.

பிற தலைப்பு : Tamil Novelettes

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : செல்வகேசராய முதலியார் , கற்பலங்காரம் , தனபாலன் , கோமளம் , .

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க