அற்புத மருந்துகள்

ராமசாமி, எஸ். எஸ்.

சென்னை : ஸ்டார் பிரசுரம் , 1956

வடிவ விளக்கம் : viii, 124 p.

தொடர் தலைப்பு: விஞ்ஞான வரிசை 1

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவ வரலாறு , மருத்துவ ஆராய்ச்சி , ஆங்கில மருத்துவம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க