அமிர்தசாகரனார் இயற்றிய யாப்பருங்கலம் : மூலமும் பழைய விருத்தியுரையும்

அமிர்தசாகரர்

சென்னை : ஹிக்கின்பாதம்ஸ் , 1929

வடிவ விளக்கம் : v, 300 p.

பிற தலைப்பு : Yapparungalam

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : யாப்பு , அமிர்தசாகரர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க