தென்மேற்கு ஆசிய வரலாறு

அசதுல்லா, கா.

சென்னை : தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் , 1976

வடிவ விளக்கம் : vii, 344 p.

பிற தலைப்பு : History of South West Asia

தொடர் தலைப்பு: த.பா.நி. (க.வெ.) வரிசை எண் 691

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : ஆசிய வரலாறு , இஸ்லாமிய அரசர்கள் வரலாறு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க