அகராதி

பார்த்தசாரதி அய்யங்கார்

சென்னை , 1881

வடிவ விளக்கம் : xiv, 263 p.

துறை / பொருள் : அகராதி

குறிச் சொற்கள் : அகராதி , பார்த்தசாரதி அய்யங்கார்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க