திருக்குறள் -பழைய உரை : அறத்துப்பால்

திருவள்ளுவர்

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1990

வடிவ விளக்கம் : xxvii, 107 p.

பிற தலைப்பு : THIRUKKURAL - PALAIYA URAI

தொடர் தலைப்பு: சரசுவதி மகால் நூலகம் 233

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருக்குறள் , திருவள்ளுவர் , திருக்குறள் உரை , திருக்குறள் பழைய உரை , அறத்துப்பால் பழைய உரை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க