அமரர் டட்லி சேனநாயக்கா அவர்கள் மீது அனுதாபக்கீதம்.

பெரியாம்பிள்ளை கோனார், எஸ். ஆர். எஸ்.

வடிவ விளக்கம் : 6 p.

குறிச் சொற்கள் : டட்லி சேனநாயக்கா , அனுதாபக்கீதம் , பெரியாம்பிள்ளை கோனார்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க