திருக்கோவையார்

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள்

சென்னை , 1860

வடிவ விளக்கம் : xxiii, (350+4) 354 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருக்கோவை , கோவை , இலக்கியம் , திருமுறை , மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க