திருக்குறள்

திருவள்ளுவர்

Basel : Project Ohm , 1990

வடிவ விளக்கம் : 339 p.

பிற தலைப்பு : Tirukural

துறை / பொருள் : Literature

குறிச் சொற்கள் : திருக்குறள் , Tirukural , திருவள்ளுவர்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க