புதுவைப் புகழ் மணிகள் : தொகுப்பு நூல் புதுவைப் புலவர்கள், அரசியல் மேதைகள், நூலாசிரியர்கள், இதழாசிரியற்கள், பல்துறை சான்றோரை அறிமுகம் செய்யும் முதல் நூல்.

வளவனூர் : முத்துப் பதிப்பகம் , 1979

வடிவ விளக்கம் : 169 p.

பிற தலைப்பு : Puduvai Pugal Manigal

குறிச் சொற்கள் : புதுவைப் புகழ் மணிகள் , தொகுப்பு நூல் , மன்னர் மன்னன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க