உரிமை முழக்கம் : மாநில சுயாட்சி கொள்கை விள்க்கம்

கந்தசாமி

சென்னை : பாரி நிலையம் , 1972

வடிவ விளக்கம் : xii, 68 p.

துறை / பொருள் : அரசியல்

குறிச் சொற்கள் : அரசியல் , சுயாட்சி , உரிமை முழக்கம் , மாநில சுயாட்சி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க