அமரிக்காக்கண்டத்தைக் கண்டுபிடித்ததைக்குறித்த சரித்திரம்

சென்னை , 1852

வடிவ விளக்கம் : iv, 100 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் : அமரிக்காக்கண்டம் , அமரிக்காக்கண்டத்தைக் கண்டுபிடித்ததைக்குறித்த சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க