மநீஷாபஞ்சகம்

ஸ்வாமிநாத ஐயர், அ.

மதுரை : மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் , 1912

வடிவ விளக்கம் : i, 56

தொடர் தலைப்பு: செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் 32

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , மநீஷாபஞ்சகம் , பஞ்சகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க