அச்சும் பதிப்பும்

சம்பந்தன், மா. சு.

சென்னை : தமிழர் பதிப்பகம் , 1980

வடிவ விளக்கம் : xxx, (36+612) 648 p.

துறை / பொருள் : திறனாய்வு

குறிச் சொற்கள் : அச்சும் பதிப்பும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க